• ganoderma ganoderma-text СЧИТА СЕ ЗА МНОГО ЕФЕКТИВНА
  БИЛКА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА
  ХИЛЯДИ ГОДИНИ В КИТАЙ
  ТОВА Е ЧИСТО РАСТЕНИЕ,
  КОЕТО НЯМА СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ ДОРИ
  ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА.
  ПОДОБРЯВА ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТЯЛОТО
 • ganoderma ЕДИН ДРАКОН МОДЕЛ ДРУЖЕСТВОТО ПОЕМА УПРАВЛЕНИЕТО
  НА ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС, ОТ ОТГЛЕЖДАНЕТО
  КЪМ ПРЕРАБОТКАТА ДО МАРКЕТИНГА.
 • ganoderma НАПРАВЕТЕ ВАШАТА
  МЕЧТА ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ С DXN!
  ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ! БЪДЕТЕ ФИНАНСОВО НЕЗАВИСИМИ! ЖИВЕЙТЕ С ПО-ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ! РЕАЛИЗИРАЙТЕ СЕ!
video Присъедини
се сега!
Договор за членство
Система за комисионни
Онлайн мрежи

Ние ще ви се обадим!

Ако чувствате, че по-скоро желаете да разговаряте за този бизнес с мен или мой колега, моля
вашето име:

 

Please enter your country code next to your phone number!

телефонен номер:

 

Скайп идентификация:

 

или вашия имейл адрес:

 

and type the word!

captcha
Get a new text!

 

 

tagreg
Membership registration
product
Choosing products
order
Add ordering informations
confirm
Confirmation

Договор за членство за частни лица


Herby i declare that i haven't registered to DXN before. If yes i understand that my first registration will be considered as valid registration.
If this is your first registration your sponsor details will be:

Name: Bussy Bence
DXN Code: 310004966

I understand that in the future the sponsor can not be changed


Всеки, който желае да ползва продуктите може да се регистрира безплатно като попълни формуляра по-долу. Ако желаете да работите като дистрибутор - то трябва да заплатите еднократна такса от 36.00 лв, включваща папка с презентации. Тази сума не включва такса доставка.Данни на заявителя

Презиме: *
Собствено име: *

Адрес:

държава: *
област: *
Пощенски код: *
град: *
улица, номер на улицата: *
пол: *
Дата на раждане (дд-мм-гггг): *
Телефонен номер: *
Имейл адрес: *
Членски внос: Това са около 20 евро, които включват папка с презентации.
 

Декларация:

Съгласен съм със следното: *

 

© Copyright DXN Europe 2009.